Søk i matvaretabellen:

Kjøttdeig, kylling, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 224b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
610kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,1g 224b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,2g 224b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 224b
C14:0
(fatty acids)
0,056g 224b
C16:0
(fatty acids)
1,6g 224b
C18:0
(fatty acids)
0,53g 224b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 224b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,36g 224b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,8g 224b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,0g 224b
C18:2n-6
(fatty acids)
1,6g 224b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,15g 224b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,015g 224b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,077g 224b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0059g 224b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,019g 224b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,018g 224b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,20g 224b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,8g 224b
Kolesterol
(cholesterol)
52mg 224b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
18g 224b
Salt
(salt)
0,16g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
21RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
21µg 224b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 224b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 224b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,1alfa-TE 224b
Tiamin
(thiamin)
0,20mg 224b
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 224b
Niacin
(niacin, preformed)
5,1mg 224b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,35mg 224b
Folat
(folate, total)
12µg 224b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,32µg 224b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
2,1mg 224b
Kalsium
(calcium)
23mg 224b
Jern
(iron, total)
0,70mg 224b
Natrium
(sodium)
66mg 224b
Kalium
(potassium)
330mg 224b
Magnesium
(magnesium)
26mg 224b
Sink
(zinc)
1,5mg 224b
Selen
(selenium)
13µg 224b
Kopper
(copper)
0,054mg 224b
Fosfor
(phosphorus)
210mg 224b
Jod
(iodine)
0,50µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0144
Semisolid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
M0213
Box
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
224b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: