Søk i matvaretabellen:

Chorizo, pølse

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
37g 470b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
360kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
29g 470b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
11g 470b
C12:0
(fatty acids)
0,065g 136
C14:0
(fatty acids)
0,95g 136
C16:0
(fatty acids)
6,5g 136
C18:0
(fatty acids)
4,2g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 470b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 470b
C16:1 sum
(fatty acids)
1,7g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
12g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,2g 470b
C18:2n-6
(fatty acids)
1,0g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,097g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,097g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,0g 136
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 10
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,4g 80
Stivelse
(starch, total)
0,40g 470b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,0g 470b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,0g 450c
Protein
(protein, total)
21g 470b
Salt
(salt)
3,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
18RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
18µg 470b
Beta-karoten
(beta-carotene)
5,0µg 470b
Vitamin D
(vitamin D)
0,60µg 470b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,40alfa-TE 470b
Tiamin
(thiamin)
0,21mg 470b
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 470b
Niacin
(niacin, preformed)
5,5mg 470b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,17mg 470b
Folat
(folate, total)
2,5µg 470b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,92µg 470b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
9,0mg 470b
Kalsium
(calcium)
29mg 470b
Jern
(iron, total)
1,5mg 470b
Natrium
(sodium)
1500mg 470b
Kalium
(potassium)
250mg 470b
Magnesium
(magnesium)
16mg 470b
Sink
(zinc)
2,3mg 470b
Selen
(selenium)
11µg 470b
Kopper
(copper)
0,060mg 470b
Fosfor
(phosphorus)
310mg 470b
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1105
Cattle and swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0151
Spice or herb added
H0172
Smoked or smoke-flavored
H0253
Cured or aged
H0262
Animal fat or oil added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
470b
National Institute for Public Health and the Environment. NEVO online, versjon 2013/4.0. http://nevo-online.rivm.nl/

Søk i matvaretabellen: