Søk i matvaretabellen:

Kylling- og kalkunpølse, med mindre fett

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
70g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
170kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
11g 213
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,4g 213
C12:0
(fatty acids)
0,010g 208
C14:0
(fatty acids)
0,19g 208
C16:0
(fatty acids)
2,3g 208
C18:0
(fatty acids)
0,71g 208
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 213
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,9g 213
C16:1 sum
(fatty acids)
0,51g 208
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,0g 208
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,0g 213
C18:2n-6
(fatty acids)
1,7g 208
C18:3n-3
(fatty acids)
0,13g 208
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0099g 208
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0099g 208
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0099g 208
C20:4n-6
(fatty acids)
0,040g 208
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,030g 208
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,020g 208
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,040g 208
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,25g 73d
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,8g 74d
Kolesterol
(cholesterol)
79mg 213
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,0g 80
Stivelse
(starch, total)
4,1g 213
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,90g 213
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 213
Protein
(protein, total)
13g 213
Salt
(salt)
2,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
40RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
39µg 213
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 213
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 10
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,1alfa-TE 213
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 213
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 213
Niacin
(niacin, preformed)
3,4mg 213
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,14mg 213
Folat
(folate, total)
11µg 213
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,89µg 213
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
29mg 213
Kalsium
(calcium)
57mg 213
Jern
(iron, total)
1,2mg 213
Natrium
(sodium)
910mg 213
Kalium
(potassium)
200mg 213
Magnesium
(magnesium)
17mg 213
Sink
(zinc)
1,0mg 213
Selen
(selenium)
11µg 213
Kopper
(copper)
0,050mg 213
Fosfor
(phosphorus)
150mg 213
Jod
(iodine)
18µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0131
Poultry-based sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1236
Turkey (poultry)
B1457
Chicken
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0146
Starch added
H0151
Spice or herb added
H0171
Poultry added
H0184
Milk added
H0324
Fat partially removed, 50% or more remaining
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0186
Plastic container, flexible or film
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73d
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
74d
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
213
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: