Søk i matvaretabellen:

Roastbiff, skiver

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
71g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
540kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,7g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,2g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 214
C14:0
(fatty acids)
0,052g 214
C16:0
(fatty acids)
0,54g 214
C18:0
(fatty acids)
0,36g 214
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,1g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,062g 214
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,80g 214
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,12g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,093g 214
C18:3n-3
(fatty acids)
0,021g 214
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:3n-6
(fatty acids)
0,010g 214
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:4n-6
(fatty acids)
0,031g 214
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,010g 214
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,010g 214
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 214
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,041g 73r
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,13g 74r
Kolesterol
(cholesterol)
45mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
26g 135
Salt
(salt)
0,14g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
4,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,24alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,16mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
8,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,29mg 135
Folat
(folate, total)
5,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,3µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
4,0mg 135
Jern
(iron, total)
2,5mg 135
Natrium
(sodium)
56mg 135
Kalium
(potassium)
440mg 135
Magnesium
(magnesium)
28mg 135
Sink
(zinc)
4,9mg 135
Selen
(selenium)
8,0µg 135
Kopper
(copper)
0,040mg 135
Fosfor
(phosphorus)
220mg 135
Jod
(iodine)
2,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0145
Sliced, thin, below 0.5 cm.
F0022
Heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0367
Salt added
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73r
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
74r
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
214
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: