Søk i matvaretabellen:

Ribberull, skiver

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
64g 214
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
810kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
14g 214
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,9g 30
C12:0
(fatty acids)
0,016g 214
C14:0
(fatty acids)
0,17g 214
C16:0
(fatty acids)
3,0g 214
C18:0
(fatty acids)
1,6g 214
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,026g 30
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,6g 30
C16:1 sum
(fatty acids)
0,34g 214
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,2g 214
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,2g 30
C18:2n-6
(fatty acids)
1,9g 214
C18:3n-3
(fatty acids)
0,13g 214
C20:3n-3
(fatty acids)
0,019g 214
C20:3n-6
(fatty acids)
0,019g 214
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 214
C20:4n-6
(fatty acids)
0,058g 214
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 214
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,019g 214
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 214
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,17g 73r
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,22g 74r
Kolesterol
(cholesterol)
48mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
18g 214
Salt
(salt)
1,9g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
5,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
5,5µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,25µg 217
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,76alfa-TE 214
Tiamin
(thiamin)
0,70mg 214
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 214
Niacin
(niacin, preformed)
5,7mg 214
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,28mg 214
Folat
(folate, total)
12µg 214
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,4µg 214
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
6,9mg 214
Jern
(iron, total)
0,94mg 214
Natrium
(sodium)
750mg 214
Kalium
(potassium)
400mg 214
Magnesium
(magnesium)
20mg 214
Sink
(zinc)
1,8mg 214
Selen
(selenium)
8,3µg 214
Kopper
(copper)
0,080mg 214
Fosfor
(phosphorus)
310mg 214
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0797
Preserved meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0145
Sliced, thin, below 0.5 cm.
F0022
Heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0367
Salt added
H0368
Stabilizer added
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73r
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
74r
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 214: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
214
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2007. Kjøttpålegg. Intern rapport.
217
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Vitamin D i kjøttprodukter. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: