Søk i matvaretabellen:

Kjøttdeig, svin, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 318
Vann
(water (moisture))
72g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
6,7g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,3g 135
C12:0
(fatty acids)
0,010g 136
C14:0
(fatty acids)
0,094g 136
C16:0
(fatty acids)
1,4g 136
C18:0
(fatty acids)
0,73g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,9g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,19g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,6g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,80g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,65g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,042g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,010g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,073g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,021g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,010g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,073g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,75g 135
Kolesterol
(cholesterol)
47mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
21g 135
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,69mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,17mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
5,1mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,51mg 135
Folat
(folate, total)
1,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
4,0mg 135
Jern
(iron, total)
1,3mg 135
Natrium
(sodium)
52mg 135
Kalium
(potassium)
380mg 135
Magnesium
(magnesium)
23mg 135
Sink
(zinc)
2,7mg 135
Selen
(selenium)
7,0µg 135
Kopper
(copper)
0,080mg 135
Fosfor
(phosphorus)
200mg 135
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0144
Semisolid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: