Søk i matvaretabellen:

Storfe, fett fra storfekjøtt, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Storfe, kalv » Storfe, kalv, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
17g 319
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
3000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
730kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
80g 319
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
37g 319
C12:0
(fatty acids)
0,0g 319
C14:0
(fatty acids)
2,0g 319
C16:0
(fatty acids)
20g 319
C18:0
(fatty acids)
14g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
1,2g 319
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
31g 319
C16:1 sum
(fatty acids)
2,2g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
28g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,4g 319
C18:2n-6
(fatty acids)
1,7g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,48g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,10g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,35g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,086g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,20g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,1g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,2g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
69mg 319
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
3,0g 319
Salt
(salt)
0,047g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
25RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
25µg 319
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,61µg 319
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,3alfa-TE 319
Tiamin
(thiamin)
0,011mg 319
Riboflavin
(riboflavin)
0,021mg 319
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 319
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 319
Folat
(folate, total)
1,3µg 319
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,70µg 319
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
2,1mg 319
Jern
(iron, total)
0,89mg 319
Natrium
(sodium)
19mg 319
Kalium
(potassium)
130mg 319
Magnesium
(magnesium)
6,1mg 319
Sink
(zinc)
1,0mg 319
Selen
(selenium)
4,9µg 319
Kopper
(copper)
0,020mg 319
Fosfor
(phosphorus)
58mg 319
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0253
Fat, trim
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: