Søk i matvaretabellen:

Lam, kotelett og sadel, kjøtt uten fettrand, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, får » Lam, får, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
58% 319
Vann
(water (moisture))
71g 319
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
610kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
150kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
6,5g 319
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,8g 319
C12:0
(fatty acids)
0,019g 319
C14:0
(fatty acids)
0,24g 319
C16:0
(fatty acids)
1,3g 319
C18:0
(fatty acids)
1,1g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,21g 319
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,2g 319
C16:1 sum
(fatty acids)
0,11g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,0g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,37g 319
C18:2n-6
(fatty acids)
0,15g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,084g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,035g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,019g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,024g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,012g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,18g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,19g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
51mg 319
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
22g 319
Salt
(salt)
0,18g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
4,0µg 319
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,67alfa-TE 213
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 213
Riboflavin
(riboflavin)
0,19mg 213
Niacin
(niacin, preformed)
6,3mg 213
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,37mg 213
Folat
(folate, total)
9,7µg 213
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,53µg 213
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 60a
Kalsium
(calcium)
4,8mg 213
Jern
(iron, total)
0,70mg 213
Natrium
(sodium)
73mg 213
Kalium
(potassium)
350mg 213
Magnesium
(magnesium)
29mg 213
Sink
(zinc)
1,3mg 213
Selen
(selenium)
16µg 213
Kopper
(copper)
0,050mg 213
Fosfor
(phosphorus)
200mg 213
Jod
(iodine)
3,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1669
Lamb
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0247
Fat partially removed
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0031
Loin

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
213
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2004-2005. Kjøttprodukter. Intern rapport.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: