Søk i matvaretabellen:

Kylling, lårklubbe (underlår), uten skinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
66% 219
Vann
(water (moisture))
77g 224b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
480kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,7g 224b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,2g 224b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 224b
C14:0
(fatty acids)
0,027g 224b
C16:0
(fatty acids)
0,90g 224b
C18:0
(fatty acids)
0,30g 224b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 224b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,23g 224b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,6g 224b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,2g 224b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,92g 224b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,073g 224b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,013g 224b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,084g 224b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0050g 224b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,015g 224b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0093g 224b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,10g 224b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,1g 224b
Kolesterol
(cholesterol)
63mg 224b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 30
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
18g 224b
Salt
(salt)
0,25g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
16RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
16µg 224b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 224b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 224b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,2alfa-TE 224b
Tiamin
(thiamin)
0,18mg 224b
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 224b
Niacin
(niacin, preformed)
4,2mg 224b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,31mg 224b
Folat
(folate, total)
8,2µg 224b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,21µg 224b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
3,1mg 224b
Kalsium
(calcium)
9,7mg 224b
Jern
(iron, total)
0,64mg 224b
Natrium
(sodium)
100mg 224b
Kalium
(potassium)
290mg 224b
Magnesium
(magnesium)
23mg 224b
Sink
(zinc)
1,8mg 224b
Selen
(selenium)
12µg 224b
Kopper
(copper)
0,057mg 224b
Fosfor
(phosphorus)
180mg 224b
Jod
(iodine)
0,95µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0266
Skeletal meat part, with bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0160
Thigh (poultry meat cut)

Referanser

30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
219
Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Veie- og beregningsprosjektet «Spiselig del av kylling», 2013. Publisert rapport (2013); «Spiselig del av kylling». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article31139.ece/BINARY/Rapport+-+spiselig+del+av+kylling
224b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: