Søk i matvaretabellen:

Kylling, lår (overlår og lårklubbe), uten skinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
74% 219
Vann
(water (moisture))
75g 224b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
550kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
6,6g 224b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,9g 224b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 224b
C14:0
(fatty acids)
0,043g 224b
C16:0
(fatty acids)
1,4g 224b
C18:0
(fatty acids)
0,44g 224b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,8g 224b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,34g 224b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,4g 224b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,6g 224b
C18:2n-6
(fatty acids)
1,3g 224b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,11g 224b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,015g 224b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,087g 224b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0024g 224b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,016g 224b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0075g 224b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,13g 224b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,60g 224b
Kolesterol
(cholesterol)
60mg 224b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 224b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
18g 224b
Salt
(salt)
0,25g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
19RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
19µg 224b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 224b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 224b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,2alfa-TE 224b
Tiamin
(thiamin)
0,19mg 224b
Riboflavin
(riboflavin)
0,21mg 224b
Niacin
(niacin, preformed)
4,4mg 224b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,32mg 224b
Folat
(folate, total)
8,2µg 224b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,22µg 224b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
3,3mg 224b
Kalsium
(calcium)
9,4mg 224b
Jern
(iron, total)
0,66mg 224b
Natrium
(sodium)
98mg 224b
Kalium
(potassium)
300mg 224b
Magnesium
(magnesium)
23mg 224b
Sink
(zinc)
1,6mg 224b
Selen
(selenium)
12µg 224b
Kopper
(copper)
0,058mg 224b
Fosfor
(phosphorus)
180mg 224b
Jod
(iodine)
0,95µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0266
Skeletal meat part, with bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0160
Thigh (poultry meat cut)

Referanser

50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
219
Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Veie- og beregningsprosjektet «Spiselig del av kylling», 2013. Publisert rapport (2013); «Spiselig del av kylling». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article31139.ece/BINARY/Rapport+-+spiselig+del+av+kylling
224b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: