Søk i matvaretabellen:

Kylling, overlår (lår uten lårklubbe), med skinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
85% 219
Vann
(water (moisture))
68g 224c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
810kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
14g 224c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,8g 224c
C12:0
(fatty acids)
0,0g 224c
C14:0
(fatty acids)
0,12g 224c
C16:0
(fatty acids)
3,6g 224c
C18:0
(fatty acids)
1,1g 224c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224c
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,2g 224c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,83g 224c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,3g 224c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,8g 224c
C18:2n-6
(fatty acids)
3,3g 224c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,28g 224c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,023g 224c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 224c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,096g 224c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 224c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,013g 224c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0047g 224c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,30g 224c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
3,5g 224c
Kolesterol
(cholesterol)
64mg 224c
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 224c
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 224c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
17g 224c
Salt
(salt)
0,22g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
28RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
28µg 224c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 224c
Vitamin D
(vitamin D)
0,35µg 224c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,4alfa-TE 224c
Tiamin
(thiamin)
0,17mg 224c
Riboflavin
(riboflavin)
0,18mg 224c
Niacin
(niacin, preformed)
4,5mg 224c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,30mg 224c
Folat
(folate, total)
8,2µg 224c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,27µg 224c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
3,1mg 224c
Kalsium
(calcium)
8,7mg 224c
Jern
(iron, total)
0,66mg 224c
Natrium
(sodium)
89mg 224c
Kalium
(potassium)
280mg 224c
Magnesium
(magnesium)
22mg 224c
Sink
(zinc)
1,3mg 224c
Selen
(selenium)
12µg 224c
Kopper
(copper)
0,053mg 224c
Fosfor
(phosphorus)
180mg 224c
Jod
(iodine)
2,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0265
Skeletal meat part, with bone, with skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0160
Thigh (poultry meat cut)

Referanser

50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
219
Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. Veie- og beregningsprosjektet «Spiselig del av kylling», 2013. Publisert rapport (2013); «Spiselig del av kylling». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article31139.ece/BINARY/Rapport+-+spiselig+del+av+kylling
224c
Beregnet verdi fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: