Søk i matvaretabellen:

Sodd, med kjøttboller, hermetisk

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
89g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
190kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
45kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,1g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,85g 209
C12:0
(fatty acids)
0,0g 209
C14:0
(fatty acids)
0,054g 209
C16:0
(fatty acids)
0,48g 209
C18:0
(fatty acids)
0,30g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,038g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,87g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,072g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,80g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,18g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
0,15g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,020g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0060g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0020g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0040g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0020g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,049g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,15g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
7,0mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,6g 209
Stivelse
(starch, total)
2,8g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,80g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,0g 209
Protein
(protein, total)
2,5g 209
Salt
(salt)
0,96g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
40RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
4,5µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
430µg 209
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,32alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,54mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,085mg 209
Folat
(folate, total)
5,4µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,070µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,80mg 209
Kalsium
(calcium)
11mg 209
Jern
(iron, total)
0,40mg 209
Natrium
(sodium)
380mg 209
Kalium
(potassium)
110mg 209
Magnesium
(magnesium)
6,0mg 209
Sink
(zinc)
0,30mg 209
Selen
(selenium)
0,70µg 209
Kopper
(copper)
0,030mg 209
Fosfor
(phosphorus)
34mg 209
Jod
(iodine)
2,9µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0212
Stew or hash (US CFR)
A0861
Prepared food product (EUROFIR)
B1218
Potato
C0240
Root, tuber or bulb, without peel
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
H0171
Poultry added
H0191
Meat added
J0123
Sterilized by heat
K0003
No packing medium used
M0204
Can
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: