Søk i matvaretabellen:

Kalkunrull, krydderskinke

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
74g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
420kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,5g 208
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,0g 208
C12:0
(fatty acids)
0,010g 208
C14:0
(fatty acids)
0,029g 208
C16:0
(fatty acids)
0,76g 208
C18:0
(fatty acids)
0,26g 208
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0097g 208
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,1g 208
C16:1 sum
(fatty acids)
0,16g 208
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,94g 208
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,93g 208
C18:2n-6
(fatty acids)
0,76g 208
C18:3n-3
(fatty acids)
0,054g 208
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0032g 208
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0064g 208
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0032g 208
C20:4n-6
(fatty acids)
0,070g 208
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0095g 208
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,013g 208
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,035g 208
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,12g 73d
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,84g 74d
Kolesterol
(cholesterol)
69mg 208
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 60a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
17g 208
Salt
(salt)
3,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,3RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
8,3µg 208
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,48alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 208
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
4,6mg 208
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,19mg 208
Folat
(folate, total)
10µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,9µg 208
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
5,0mg 208
Jern
(iron, total)
1,0mg 208
Natrium
(sodium)
1300mg 208
Kalium
(potassium)
330mg 208
Magnesium
(magnesium)
22mg 208
Sink
(zinc)
2,6mg 208
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,090mg 208
Fosfor
(phosphorus)
460mg 208
Jod
(iodine)
0,48µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0131
Poultry-based sausage or luncheon meat (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1236
Turkey (poultry)
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0145
Sliced, thin, below 0.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0171
Poultry added
H0368
Stabilizer added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0186
Plastic container, flexible or film
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73d
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
74d
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: