Søk i matvaretabellen:

Panetter, med kylling og ost

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
50g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
870kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
210kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
12g 208
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,4g 208
C12:0
(fatty acids)
0,0g 208
C14:0
(fatty acids)
0,15g 208
C16:0
(fatty acids)
1,5g 208
C18:0
(fatty acids)
0,88g 208
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,70g 208
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,2g 208
C16:1 sum
(fatty acids)
0,31g 208
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,9g 208
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,2g 208
C18:2n-6
(fatty acids)
1,1g 208
C18:3n-3
(fatty acids)
0,091g 208
C20:3n-3
(fatty acids)
0,011g 208
C20:3n-6
(fatty acids)
0,011g 208
C20:4n-3
(fatty acids)
0,011g 208
C20:4n-6
(fatty acids)
0,023g 208
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,011g 208
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,011g 208
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,011g 208
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,16g 73d
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,1g 74d
Kolesterol
(cholesterol)
55mg 208
Karbohydrat
(carbohydrate)
10g 208
Stivelse
(starch, total)
10g 208
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,40g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,6g 208
Protein
(protein, total)
15g 208
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
41RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
41µg 208
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,27alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,15mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,070mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
4,0mg 208
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,16mg 208
Folat
(folate, total)
6,6µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,3µg 208
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
14mg 208
Jern
(iron, total)
0,73mg 208
Natrium
(sodium)
600mg 208
Kalium
(potassium)
210mg 208
Magnesium
(magnesium)
2,0mg 208
Sink
(zinc)
1,7mg 208
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,060mg 208
Fosfor
(phosphorus)
240mg 208
Jod
(iodine)
0,62µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0029
Deep-fried
H0143
Cheese added
H0151
Spice or herb added
H0171
Poultry added
H0184
Milk added
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0124
Plastic tray or pan, plastic cover or wrapping
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73d
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
74d
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: