Søk i matvaretabellen:

Kyllingnuggets, fritert, dagligvare

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
54g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
270kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
17g 208
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,5g 208
C12:0
(fatty acids)
0,020g 208
C14:0
(fatty acids)
0,065g 208
C16:0
(fatty acids)
2,1g 208
C18:0
(fatty acids)
1,0g 208
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,50g 208
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,4g 208
C16:1 sum
(fatty acids)
0,28g 208
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,5g 208
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,8g 208
C18:2n-6
(fatty acids)
1,4g 208
C18:3n-3
(fatty acids)
0,081g 208
C20:3n-3
(fatty acids)
0,083g 208
C20:3n-6
(fatty acids)
0,016g 208
C20:4n-3
(fatty acids)
0,083g 208
C20:4n-6
(fatty acids)
0,032g 208
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,016g 208
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,016g 208
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,032g 208
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,33g 73d
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,4g 74d
Kolesterol
(cholesterol)
43mg 208
Karbohydrat
(carbohydrate)
13g 208
Stivelse
(starch, total)
13g 208
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,080g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
17g 208
Salt
(salt)
1,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,4µg 208
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,93alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,16mg 208
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
8,3mg 208
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,38mg 208
Folat
(folate, total)
6,4µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 208
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
5,5mg 208
Jern
(iron, total)
0,48mg 208
Natrium
(sodium)
410mg 208
Kalium
(potassium)
320mg 208
Magnesium
(magnesium)
25mg 208
Sink
(zinc)
0,53mg 208
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,050mg 208
Fosfor
(phosphorus)
210mg 208
Jod
(iodine)
3,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0029
Deep-fried
H0157
Lactose added
H0171
Poultry added
H0188
Breaded or batter-coated
H0319
Wheat added
H0351
Chemical leavening agent added
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0124
Plastic tray or pan, plastic cover or wrapping
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73d
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
74d
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: