Søk i matvaretabellen:

Kjøttboller, kalkun og kylling

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
63g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
810kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
13g 208
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,3g 208
C12:0
(fatty acids)
0,010g 208
C14:0
(fatty acids)
0,26g 208
C16:0
(fatty acids)
2,7g 208
C18:0
(fatty acids)
0,99g 208
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,44g 208
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,6g 208
C16:1 sum
(fatty acids)
0,57g 208
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,0g 208
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,1g 208
C18:2n-6
(fatty acids)
2,2g 208
C18:3n-3
(fatty acids)
0,17g 208
C20:3n-3
(fatty acids)
0,014g 208
C20:3n-6
(fatty acids)
0,014g 208
C20:4n-3
(fatty acids)
0,014g 208
C20:4n-6
(fatty acids)
0,071g 208
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,029g 208
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,014g 208
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,057g 208
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,31g 73d
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,3g 74d
Kolesterol
(cholesterol)
81mg 208
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,9g 208
Stivelse
(starch, total)
3,6g 208
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,3g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
15g 208
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
20RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
20µg 208
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,78alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 208
Riboflavin
(riboflavin)
0,23mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
4,6mg 208
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,13mg 208
Folat
(folate, total)
14µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,3µg 208
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
22mg 208
Jern
(iron, total)
0,79mg 208
Natrium
(sodium)
590mg 208
Kalium
(potassium)
290mg 208
Magnesium
(magnesium)
18mg 208
Sink
(zinc)
1,7mg 208
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,060mg 208
Fosfor
(phosphorus)
200mg 208
Jod
(iodine)
0,50µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1236
Turkey (poultry)
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0151
Spice or herb added
H0157
Lactose added
H0171
Poultry added
H0184
Milk added
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0124
Plastic tray or pan, plastic cover or wrapping
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73d
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
74d
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: