Søk i matvaretabellen:

Grillpølse, kalkun og kylling

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Pølser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
66g 208
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
800kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
13g 208
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,1g 208
C12:0
(fatty acids)
0,010g 208
C14:0
(fatty acids)
0,23g 208
C16:0
(fatty acids)
2,8g 208
C18:0
(fatty acids)
0,86g 208
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,14g 208
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,7g 208
C16:1 sum
(fatty acids)
0,62g 208
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,8g 208
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,5g 208
C18:2n-6
(fatty acids)
2,1g 208
C18:3n-3
(fatty acids)
0,16g 208
C20:3n-3
(fatty acids)
0,012g 208
C20:3n-6
(fatty acids)
0,012g 208
C20:4n-3
(fatty acids)
0,012g 208
C20:4n-6
(fatty acids)
0,048g 208
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,036g 208
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,024g 208
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,048g 208
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,30g 73d
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,2g 74d
Kolesterol
(cholesterol)
78mg 208
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,9g 208
Stivelse
(starch, total)
3,7g 208
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,2g 208
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,1g 208
Protein
(protein, total)
13g 208
Salt
(salt)
2,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
29RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
29µg 208
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,6alfa-TE 208
Tiamin
(thiamin)
0,28mg 208
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
3,3mg 208
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,16mg 208
Folat
(folate, total)
9,3µg 208
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,5µg 208
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
68mg 208
Jern
(iron, total)
1,1mg 208
Natrium
(sodium)
830mg 208
Kalium
(potassium)
200mg 208
Magnesium
(magnesium)
16mg 208
Sink
(zinc)
1,2mg 208
Selen
(selenium)
0,0µg 60a
Kopper
(copper)
0,050mg 208
Fosfor
(phosphorus)
170mg 208
Jod
(iodine)
18µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0131
Poultry-based sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1236
Turkey (poultry)
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0171
Poultry added
H0184
Milk added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0166
Plastic bag or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73d
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
74d
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 208: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
208
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2001-2002. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: