Søk i matvaretabellen:

Pytt i panne, stekte poteter med kjøtt og løk, fryst, kjøpt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
68g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
590kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,2g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,1g 209
C12:0
(fatty acids)
0,0g 209
C14:0
(fatty acids)
0,074g 209
C16:0
(fatty acids)
1,5g 209
C18:0
(fatty acids)
0,43g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,17g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,2g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,069g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,2g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,32g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
0,30g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,020g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,020g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,31g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
7,0mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
16g 209
Stivelse
(starch, total)
15g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,65g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,4g 209
Protein
(protein, total)
6,3g 209
Salt
(salt)
1,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 60a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,44alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,080mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
1,4mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 209
Folat
(folate, total)
16µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,25µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
7,8mg 209
Kalsium
(calcium)
14mg 209
Jern
(iron, total)
0,50mg 209
Natrium
(sodium)
420mg 209
Kalium
(potassium)
360mg 209
Magnesium
(magnesium)
19mg 209
Sink
(zinc)
0,60mg 209
Selen
(selenium)
0,30µg 209
Kopper
(copper)
0,090mg 209
Fosfor
(phosphorus)
110mg 209
Jod
(iodine)
1,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0172
Prepared food product (US CFR)
A0861
Prepared food product (EUROFIR)
B1218
Potato
C0240
Root, tuber or bulb, without peel
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
G0029
Deep-fried
H0151
Spice or herb added
H0191
Meat added
H0349
Onion added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0166
Plastic bag or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: