Søk i matvaretabellen:

Lasagne med kjøttdeig, fryst, kjøpt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
510kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,4g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,2g 209
C12:0
(fatty acids)
0,049g 209
C14:0
(fatty acids)
0,29g 209
C16:0
(fatty acids)
1,2g 209
C18:0
(fatty acids)
0,56g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,36g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,0g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,16g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,35g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
0,30g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,039g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0049g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0049g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,015g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,049g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,31g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
25mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
12g 209
Stivelse
(starch, total)
8,6g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,9g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,3g 209
Protein
(protein, total)
5,3g 209
Salt
(salt)
0,96g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
44RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
14µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
360µg 209
Vitamin D
(vitamin D)
0,40µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,87alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 131
Niacin
(niacin, preformed)
0,82mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 209
Folat
(folate, total)
11µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,32µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,0mg 209
Kalsium
(calcium)
78mg 209
Jern
(iron, total)
0,60mg 209
Natrium
(sodium)
390mg 209
Kalium
(potassium)
180mg 209
Magnesium
(magnesium)
14mg 209
Sink
(zinc)
0,80mg 209
Selen
(selenium)
2,0µg 209
Kopper
(copper)
0,080mg 209
Fosfor
(phosphorus)
120mg 209
Jod
(iodine)
5,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0220
Pasta dish (US CFR)
A0861
Prepared food product (EUROFIR)
B1079
Durum wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
G0015
Boiled and drained
G0020
Simmered, poached or stewed
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0191
Meat added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0151
Metal container
M0156
Paperboard container
N0041
Metal
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
131
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon).
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: