Søk i matvaretabellen:

Pasta med kjøttsaus, bolognese, fryst, kjøpt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
96kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,6g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,44g 209
C12:0
(fatty acids)
0,0g 209
C14:0
(fatty acids)
0,024g 209
C16:0
(fatty acids)
0,24g 209
C18:0
(fatty acids)
0,13g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,018g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,72g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,037g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,63g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,30g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
0,22g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,057g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0028g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0014g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,058g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,22g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
6,0mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
14g 209
Stivelse
(starch, total)
14g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,90g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,6g 209
Protein
(protein, total)
5,1g 209
Salt
(salt)
0,77g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 60a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,61alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 209
Folat
(folate, total)
14µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,22µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
4,3mg 209
Kalsium
(calcium)
13mg 209
Jern
(iron, total)
0,70mg 209
Natrium
(sodium)
310mg 209
Kalium
(potassium)
190mg 209
Magnesium
(magnesium)
15mg 209
Sink
(zinc)
0,60mg 209
Selen
(selenium)
1,3µg 209
Kopper
(copper)
0,11mg 209
Fosfor
(phosphorus)
63mg 209
Jod
(iodine)
5,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0220
Pasta dish (US CFR)
A0861
Prepared food product (EUROFIR)
B1079
Durum wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0134
Semisolid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
H0191
Meat added
H0350
Tomato added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0037
Packed in gravy or sauce, vegetable
M0166
Plastic bag or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: