Søk i matvaretabellen:

Pasta med kalkun, ostesaus, fryst, kjøpt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
420kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,3g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,7g 209
C12:0
(fatty acids)
0,092g 209
C14:0
(fatty acids)
0,29g 209
C16:0
(fatty acids)
0,84g 209
C18:0
(fatty acids)
0,32g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,067g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,81g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,052g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,71g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
0,15g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,040g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0057g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,040g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,15g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
10mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
13g 209
Stivelse
(starch, total)
10g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,3g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,5g 209
Protein
(protein, total)
4,4g 209
Salt
(salt)
1,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
73RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
27µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
560µg 209
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,35alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,14mg 209
Folat
(folate, total)
24µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,35µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
9,3mg 209
Kalsium
(calcium)
61mg 209
Jern
(iron, total)
0,40mg 209
Natrium
(sodium)
410mg 209
Kalium
(potassium)
140mg 209
Magnesium
(magnesium)
14mg 209
Sink
(zinc)
0,40mg 209
Selen
(selenium)
2,9µg 209
Kopper
(copper)
0,060mg 209
Fosfor
(phosphorus)
99mg 209
Jod
(iodine)
16µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0220
Pasta dish (US CFR)
A0861
Prepared food product (EUROFIR)
B1079
Durum wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0134
Semisolid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0015
Boiled and drained
H0143
Cheese added
H0151
Spice or herb added
H0171
Poultry added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0166
Plastic bag or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: