Søk i matvaretabellen:

Iskrem, yoghurtis

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
65g 460e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
730kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
170kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,6g 460e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,4g 460e
C12:0
(fatty acids)
0,12g 136
C14:0
(fatty acids)
0,39g 136
C16:0
(fatty acids)
1,5g 136
C18:0
(fatty acids)
0,56g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,14g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,6g 460e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,10g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,6g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,21g 460e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,29g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,021g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0018g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0043g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0029g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,035g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0036g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0042g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,037g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,064g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,33g 136
Kolesterol
(cholesterol)
2,0mg 460e
Karbohydrat
(carbohydrate)
27g 80
Stivelse
(starch, total)
2,6g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
24g 460e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
17g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
4,1g 104d
Salt
(salt)
0,22g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
59RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
58µg 460e
Beta-karoten
(beta-carotene)
11µg 460e
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,11alfa-TE 460e
Tiamin
(thiamin)
0,037mg 460e
Riboflavin
(riboflavin)
0,22mg 460e
Niacin
(niacin, preformed)
0,29mg 460e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,080mg 460e
Folat
(folate, total)
6,0µg 460e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,29µg 460e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
140mg 460e
Jern
(iron, total)
0,30mg 460e
Natrium
(sodium)
87mg 460e
Kalium
(potassium)
210mg 460e
Magnesium
(magnesium)
14mg 460e
Sink
(zinc)
0,42mg 460e
Selen
(selenium)
0,0µg 30
Kopper
(copper)
0,040mg 420a
Fosfor
(phosphorus)
130mg 460e
Jod
(iodine)
8,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0211
Frozen yogurt (US CFR)
A0789
Frozen dairy dessert (EUROFIR)
B1201
Cow
C0113
Milk or milk component
E0102
Liquid, high viscosity
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0306
Homogenized or emulsified
J0136
Preserved by freezing
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
460e
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 25 (2012). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: