Søk i matvaretabellen:

Kyllingburger, med brød, dressing mv, kjøpt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
49g 209
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
250kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
11g 209
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,3g 209
C12:0
(fatty acids)
0,021g 209
C14:0
(fatty acids)
0,041g 209
C16:0
(fatty acids)
1,5g 209
C18:0
(fatty acids)
0,58g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,50g 209
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,9g 209
C16:1 sum
(fatty acids)
0,17g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,6g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,9g 209
C18:2n-6
(fatty acids)
2,5g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,26g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,041g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,021g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,28g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,6g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
30mg 209
Karbohydrat
(carbohydrate)
25g 209
Stivelse
(starch, total)
21g 209
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,8g 209
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
2,6g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,6g 209
Protein
(protein, total)
11g 209
Salt
(salt)
1,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
12RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
12µg 209
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,1alfa-TE 209
Tiamin
(thiamin)
0,13mg 209
Riboflavin
(riboflavin)
0,080mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
2,8mg 209
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,21mg 209
Folat
(folate, total)
8,3µg 209
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,55µg 209
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,70mg 209
Kalsium
(calcium)
18mg 209
Jern
(iron, total)
0,60mg 209
Natrium
(sodium)
500mg 209
Kalium
(potassium)
190mg 209
Magnesium
(magnesium)
21mg 209
Sink
(zinc)
0,70mg 209
Selen
(selenium)
6,6µg 209
Kopper
(copper)
0,10mg 209
Fosfor
(phosphorus)
140mg 209
Jod
(iodine)
1,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0218
Sandwich (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0023
Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment
G0005
Baked or roasted
G0008
Griddled
G0029
Deep-fried
H0188
Breaded or batter-coated
H0207
Filled or stuffed
H0256
Carbohydrate fermented
H0319
Wheat added
H0753
Yeast added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0159
Paperboard or paper container
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0111
Fast food restaurant prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: