Søk i matvaretabellen:

Svin, sideflesk, lettsaltet, stekt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Svin » Svin, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
41g 131
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1900kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
450kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
43g 131
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
15g 131
C12:0
(fatty acids)
0,054g 318
C14:0
(fatty acids)
0,63g 318
C16:0
(fatty acids)
9,3g 318
C18:0
(fatty acids)
4,6g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,33g 131
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
19g 131
C16:1 sum
(fatty acids)
1,2g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
19g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
6,1g 131
C18:2n-6
(fatty acids)
4,5g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,42g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,066g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,095g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,054g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,54g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
4,8g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
75mg 131
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 131
Stivelse
(starch, total)
0,0g 131
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 131
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 131
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 131
Protein
(protein, total)
16g 131
Salt
(salt)
3,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 131
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 131
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 131
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,50alfa-TE 131
Tiamin
(thiamin)
0,32mg 131
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 131
Niacin
(niacin, preformed)
4,5mg 131
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,070mg 131
Folat
(folate, total)
1,0µg 131
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 131
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 131
Kalsium
(calcium)
12mg 131
Jern
(iron, total)
1,6mg 131
Natrium
(sodium)
1200mg 20
Kalium
(potassium)
300mg 131
Magnesium
(magnesium)
20mg 131
Sink
(zinc)
1,9mg 131
Selen
(selenium)
15µg 131
Kopper
(copper)
0,080mg 131
Fosfor
(phosphorus)
250mg 131
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0003
No treatment applied
H0173
Salted
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0046
Side (meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
131
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon).
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: