Søk i matvaretabellen:

Storfe, kjøtt, kokt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Storfe, kalv » Storfe, kalv, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
57g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
960kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
230kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
13g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,6g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 319
C14:0
(fatty acids)
0,26g 319
C16:0
(fatty acids)
2,6g 319
C18:0
(fatty acids)
1,8g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,14g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,7g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,28g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,6g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,57g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,22g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,062g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,014g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,046g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,011g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,026g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,15g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,28g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
54mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
29g 135
Salt
(salt)
0,27g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
11RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
10µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
14µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,14µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,57alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,24mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
6,4mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,26mg 135
Folat
(folate, total)
4,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,4µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
16mg 135
Jern
(iron, total)
3,0mg 135
Natrium
(sodium)
110mg 135
Kalium
(potassium)
430mg 135
Magnesium
(magnesium)
27mg 135
Sink
(zinc)
6,7mg 135
Selen
(selenium)
7,0µg 135
Kopper
(copper)
0,090mg 135
Fosfor
(phosphorus)
240mg 135
Jod
(iodine)
2,6µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0018
Cut of meat not known

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: