Søk i matvaretabellen:

Svin, flatbiff, stekt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Svin » Svin, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
65g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
580kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,3g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,67g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 318
C14:0
(fatty acids)
0,022g 318
C16:0
(fatty acids)
0,38g 318
C18:0
(fatty acids)
0,19g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,93g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,056g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,70g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,40g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,23g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,011g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,011g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,056g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,011g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,011g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,033g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,30g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
52mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
29g 135
Salt
(salt)
0,15g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
1,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
1,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,67alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
1,1mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,19mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
10mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,91mg 135
Folat
(folate, total)
1,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,30µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
5,0mg 135
Jern
(iron, total)
1,2mg 135
Natrium
(sodium)
59mg 135
Kalium
(potassium)
520mg 135
Magnesium
(magnesium)
35mg 135
Sink
(zinc)
2,4mg 135
Selen
(selenium)
8,0µg 135
Kopper
(copper)
0,080mg 135
Fosfor
(phosphorus)
300mg 135
Jod
(iodine)
0,27µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0024
Round or leg (meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: