Søk i matvaretabellen:

Storfe, entrecôtekam, stekt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Storfe, kalv » Storfe, kalv, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
71% 20
Vann
(water (moisture))
56g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
270kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
18g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
8,0g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,43g 136
C16:0
(fatty acids)
4,2g 136
C18:0
(fatty acids)
2,9g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,27g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,7g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,47g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,9g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,67g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,37g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,10g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,022g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,075g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,018g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,042g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,24g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,47g 135
Kolesterol
(cholesterol)
55mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
27g 135
Salt
(salt)
0,15g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
8,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,27µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,67alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
5,6mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,64mg 135
Folat
(folate, total)
5,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,5µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
5,0mg 135
Jern
(iron, total)
2,8mg 135
Natrium
(sodium)
59mg 135
Kalium
(potassium)
460mg 135
Magnesium
(magnesium)
25mg 135
Sink
(zinc)
6,3mg 135
Selen
(selenium)
12µg 135
Kopper
(copper)
0,080mg 135
Fosfor
(phosphorus)
210mg 135
Jod
(iodine)
2,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0221
Fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0023
Rib (meat cut)

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: