Søk i matvaretabellen:

Lam, kotelett, stekt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, får » Lam, får, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
72% 20
Vann
(water (moisture))
52g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
300kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
23g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
11g 135
C12:0
(fatty acids)
0,064g 319
C14:0
(fatty acids)
0,82g 319
C16:0
(fatty acids)
4,2g 319
C18:0
(fatty acids)
3,8g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
1,1g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,6g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,36g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,9g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,80g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,51g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,28g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,12g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,064g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,082g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,039g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,61g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,63g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
100mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
24g 135
Salt
(salt)
0,22g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,27alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,12mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
8,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,21mg 135
Folat
(folate, total)
1,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,7µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
13mg 135
Jern
(iron, total)
2,4mg 135
Natrium
(sodium)
87mg 135
Kalium
(potassium)
400mg 135
Magnesium
(magnesium)
27mg 135
Sink
(zinc)
3,1mg 135
Selen
(selenium)
4,0µg 135
Kopper
(copper)
0,080mg 135
Fosfor
(phosphorus)
230mg 135
Jod
(iodine)
4,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1669
Lamb
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0117
Flavoring or taste ingredient added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0031
Loin

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: