Søk i matvaretabellen:

Lammefrikassé

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
77g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
490kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
6,7g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,7g 135
C12:0
(fatty acids)
0,020g 319
C14:0
(fatty acids)
0,26g 319
C16:0
(fatty acids)
1,3g 319
C18:0
(fatty acids)
1,2g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,18g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,4g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,12g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,2g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,69g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,16g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,090g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,037g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,020g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,026g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,012g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,19g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,20g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
29mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
2,6g 80
Stivelse
(starch, total)
1,4g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,2g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,80g 135
Protein
(protein, total)
12g 135
Salt
(salt)
0,51g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
53RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
14µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
460µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,11µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,71alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
3,6mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,12mg 135
Folat
(folate, total)
7,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
7,0mg 135
Kalsium
(calcium)
12mg 135
Jern
(iron, total)
1,1mg 135
Natrium
(sodium)
200mg 135
Kalium
(potassium)
290mg 135
Magnesium
(magnesium)
20mg 135
Sink
(zinc)
1,9mg 135
Selen
(selenium)
2,0µg 135
Kopper
(copper)
0,050mg 135
Fosfor
(phosphorus)
120mg 135
Jod
(iodine)
2,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0212
Stew or hash (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1183
Sheep
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0020
Simmered, poached or stewed
H0151
Spice or herb added
H0212
Vegetable added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0109
Home prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: