Søk i matvaretabellen:

Biff stroganoff

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
60g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
250kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
18g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
10g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 319
C14:0
(fatty acids)
0,47g 319
C16:0
(fatty acids)
4,7g 319
C18:0
(fatty acids)
3,2g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,47g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,1g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,51g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,5g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,5g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,41g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,11g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,025g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,083g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,020g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,047g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,26g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,51g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
60mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,4g 80
Stivelse
(starch, total)
1,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,4g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,30g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,60g 135
Protein
(protein, total)
15g 135
Salt
(salt)
0,63g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
220RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
200µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
270µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,43µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,7alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,16mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
3,7mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,25mg 135
Folat
(folate, total)
11µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,90µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,0mg 135
Kalsium
(calcium)
36mg 135
Jern
(iron, total)
1,6mg 135
Natrium
(sodium)
250mg 135
Kalium
(potassium)
420mg 135
Magnesium
(magnesium)
23mg 135
Sink
(zinc)
2,6mg 135
Selen
(selenium)
4,0µg 135
Kopper
(copper)
0,080mg 135
Fosfor
(phosphorus)
160mg 135
Jod
(iodine)
5,1µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0212
Stew or hash (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0270
Skeletal meat part, without bone and skin, without separable fat
E0110
Semiliquid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
G0026
Cooked in small amount of fat or oil
H0296
Cream added
H0349
Onion added
H0350
Tomato added
J0001
Preservation method not known
K0034
Packed in gravy or sauce
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0220
Not drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: