Søk i matvaretabellen:

Fårikål av lammekjøtt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Retter med fjørfe og kjøtt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
78g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
470kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
6,7g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,0g 135
C12:0
(fatty acids)
0,020g 319
C14:0
(fatty acids)
0,25g 319
C16:0
(fatty acids)
1,3g 319
C18:0
(fatty acids)
1,2g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,6g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,11g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,1g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,27g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,16g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,087g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,036g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,020g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,025g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,012g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,19g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,19g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
33mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,5g 80
Stivelse
(starch, total)
0,80g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,8g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,4g 135
Protein
(protein, total)
9,1g 135
Salt
(salt)
0,090g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,7RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
5,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
32µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,27alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
2,5mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,080mg 135
Folat
(folate, total)
8,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,30µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
19mg 135
Kalsium
(calcium)
30mg 135
Jern
(iron, total)
0,80mg 135
Natrium
(sodium)
36mg 135
Kalium
(potassium)
310mg 135
Magnesium
(magnesium)
17mg 135
Sink
(zinc)
1,1mg 135
Selen
(selenium)
1,0µg 135
Kopper
(copper)
0,040mg 135
Fosfor
(phosphorus)
99mg 135
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0212
Stew or hash (US CFR)
A0799
Meat dish (EUROFIR)
B1406
Cabbage
C0151
Head (plant)
E0108
Physical state, shape or form, multiple
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
H0191
Meat added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: