Søk i matvaretabellen:

Servelat, Folkets

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
62g 227a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
820kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
200kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
14g 227a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,0g 227a
C12:0
(fatty acids)
0,020g 227a
C14:0
(fatty acids)
0,27g 227a
C16:0
(fatty acids)
3,0g 227a
C18:0
(fatty acids)
1,6g 227a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 227a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,5g 227a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,41g 227a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,0g 227a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,7g 227a
C18:2n-6
(fatty acids)
1,4g 227a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,15g 227a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,065g 227a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,021g 227a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,21g 227a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,5g 227a
Kolesterol
(cholesterol)
36mg 227a
Karbohydrat
(carbohydrate)
8,2g 80
Stivelse
(starch, total)
6,8g 227a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,4g 227a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
9,6g 227a
Salt
(salt)
2,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 227a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,26alfa-TE 227a
Tiamin
(thiamin)
0,37mg 227a
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 227a
Niacin
(niacin, preformed)
2,6mg 227a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,12mg 227a
Folat
(folate, total)
2,9µg 227a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,49µg 227a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
53mg 227a
Kalsium
(calcium)
11mg 227a
Jern
(iron, total)
0,70mg 227a
Natrium
(sodium)
1100mg 227a
Kalium
(potassium)
720mg 227a
Magnesium
(magnesium)
12mg 227a
Sink
(zinc)
1,3mg 227a
Selen
(selenium)
5,6µg 227a
Kopper
(copper)
0,055mg 227a
Fosfor
(phosphorus)
250mg 227a
Jod
(iodine)
1,6µg 227a

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1105
Cattle and swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0191
Meat added
J0100
Preserved by adding chemicals
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
M0197
Bag, sack or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
227a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kjøttpålegg. Internt notat.

Søk i matvaretabellen: