Søk i matvaretabellen:

Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnsstekt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
69g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
560kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,0g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,63g 135
C12:0
(fatty acids)
0,010g 207
C14:0
(fatty acids)
0,025g 207
C16:0
(fatty acids)
0,48g 207
C18:0
(fatty acids)
0,21g 207
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,75g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,11g 207
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,68g 207
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,50g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,33g 207
C18:3n-3
(fatty acids)
0,018g 207
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0020g 207
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0051g 207
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0020g 207
C20:4n-6
(fatty acids)
0,039g 207
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0071g 207
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,010g 207
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,032g 207
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,068g 73c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,38g 74c
Kolesterol
(cholesterol)
88mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
28g 135
Salt
(salt)
0,21g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,38µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,25alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,28mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
10mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,76mg 135
Folat
(folate, total)
21µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,5µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
6,0mg 135
Jern
(iron, total)
0,80mg 135
Natrium
(sodium)
85mg 135
Kalium
(potassium)
430mg 135
Magnesium
(magnesium)
31mg 135
Sink
(zinc)
2,4mg 135
Selen
(selenium)
16µg 135
Kopper
(copper)
0,030mg 135
Fosfor
(phosphorus)
280mg 135
Jod
(iodine)
0,60µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1236
Turkey (poultry)
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0151
Spice or herb added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73c
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
74c
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: