Søk i matvaretabellen:

Pasta, glutenfri, av mais og ris, tørr, Barilla

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Gryn, ris, pasta » Gryn, ris, pasta, råvare

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
9,0g 30
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 60a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 50
C12:0
(fatty acids)
0,0g 10
C14:0
(fatty acids)
0,0g 10
C16:0
(fatty acids)
0,0g 10
C18:0
(fatty acids)
0,0g 10
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 50
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 10
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 10
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 50
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 10
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 10
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 10
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 10
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 10
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 138
Karbohydrat
(carbohydrate)
78g 80
Stivelse
(starch, total)
78g 226
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,55g 226
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 124
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,2g 226
Protein
(protein, total)
5,8g 226
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,7RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 138
Beta-karoten
(beta-carotene)
100µg 138
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,059alfa-TE 226
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 226
Riboflavin
(riboflavin)
0,070mg 226
Niacin
(niacin, preformed)
0,63mg 226
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 226
Folat
(folate, total)
7,6µg 226
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
4,7mg 226
Kalsium
(calcium)
4,9mg 226
Jern
(iron, total)
0,34mg 226
Natrium
(sodium)
0,0mg 60a
Kalium
(potassium)
100mg 226
Magnesium
(magnesium)
17mg 226
Sink
(zinc)
0,40mg 226
Selen
(selenium)
3,1µg 226
Kopper
(copper)
0,062mg 226
Fosfor
(phosphorus)
58mg 226
Jod
(iodine)
2,0µg 226

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0275
Macaroni or noodle product (US CFR)
A0815
Pasta (EUROFIR)
B1232
Corn
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0321
Rice added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0156
Paperboard container
M0213
Box
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
P0174
Gluten free claim or use
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
124
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2018.
138
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2018).
226
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Risprodukter. Internt notat.

Søk i matvaretabellen: