Søk i matvaretabellen:

Yoghurt, naturell, økologisk

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Yoghurt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
86g 30
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
270kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
65kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,4g 111b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,2g 111b
C12:0
(fatty acids)
0,13g 30
C14:0
(fatty acids)
0,40g 30
C16:0
(fatty acids)
1,0g 30
C18:0
(fatty acids)
0,42g 30
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,078g 111b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,77g 111b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,052g 30
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,80g 30
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,082g 111b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,063g 30
C18:3n-3
(fatty acids)
0,016g 30
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 30
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0024g 30
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 30
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0033g 30
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0018g 30
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0024g 30
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 30
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,022g 30
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,074g 30
Kolesterol
(cholesterol)
11mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,6g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,6g 111b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 30
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
4,0g 111b
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
38RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
36µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
25µg 30
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 30
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 111b
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 30
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,050mg 30
Folat
(folate, total)
30µg 111b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 60a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
140mg 111b
Jern
(iron, total)
0,10mg 30
Natrium
(sodium)
43mg 111b
Kalium
(potassium)
200mg 111b
Magnesium
(magnesium)
14mg 111b
Sink
(zinc)
0,42mg 111b
Selen
(selenium)
2,1µg 111b
Kopper
(copper)
0,030mg 30
Fosfor
(phosphorus)
120mg 111b
Jod
(iodine)
25µg 111b

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0783
Fermented milk product (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0135
Semiliquid with smooth consistency
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0107
Lactic acid-other agent fermented
H0184
Milk added
H0306
Homogenized or emulsified
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
M0377
Polystyrene container
N0022
Polystyrene
P0024
Human consumer, no age specification
P0128
Organic food claim or use
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, analysert verdi

Søk i matvaretabellen: