Søk i matvaretabellen:

Steinsopp, rå

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 410e
Vann
(water (moisture))
90g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
120kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
30kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,20g 410e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 60a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 60a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 410e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,15g 410e
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 410e
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 410e
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 410e
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 410e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,10g 410e
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
2,4g 80
Stivelse
(starch, total)
0,80g 410e
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,6g 410e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,0g 410e
Protein
(protein, total)
3,1g 410e
Salt
(salt)
0,013g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 410e
Vitamin D
(vitamin D)
2,6µg 410e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 410e
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 410e
Riboflavin
(riboflavin)
0,35mg 410e
Niacin
(niacin, preformed)
4,9mg 410e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,18mg 410e
Folat
(folate, total)
30µg 410e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,20mg 410e
Kalsium
(calcium)
1,4mg 410e
Jern
(iron, total)
0,80mg 410e
Natrium
(sodium)
5,0mg 410e
Kalium
(potassium)
270mg 410e
Magnesium
(magnesium)
6,9mg 410e
Sink
(zinc)
0,90mg 410e
Selen
(selenium)
11µg 410e
Kopper
(copper)
0,49mg 30
Fosfor
(phosphorus)
47mg 410e
Jod
(iodine)
1,0µg 410e

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B2033
Steinpilz
C0296
Fruiting body
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
410e
Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 18 (2017). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv

Søk i matvaretabellen: