Søk i matvaretabellen:

Kalkun, kjøtt uten skinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 450a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
440kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,6g 450a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,50g 450a
C12:0
(fatty acids)
0,010g 207
C14:0
(fatty acids)
0,019g 207
C16:0
(fatty acids)
0,36g 207
C18:0
(fatty acids)
0,15g 207
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,60g 450a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,080g 207
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,51g 207
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,40g 450a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,25g 207
C18:3n-3
(fatty acids)
0,014g 207
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0015g 207
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0038g 207
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0015g 207
C20:4n-6
(fatty acids)
0,030g 207
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0053g 207
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0076g 207
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,024g 207
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,051g 73c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,28g 74c
Kolesterol
(cholesterol)
70mg 450a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 450a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
23g 450a
Salt
(salt)
0,17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
7,0µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450b
Vitamin D
(vitamin D)
0,30µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,20alfa-TE 400a
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 450a
Riboflavin
(riboflavin)
0,22mg 450a
Niacin
(niacin, preformed)
8,0mg 450a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,61mg 450a
Folat
(folate, total)
17µg 450a
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,0µg 450a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
5,0mg 450a
Jern
(iron, total)
0,60mg 450a
Natrium
(sodium)
68mg 450a
Kalium
(potassium)
340mg 450a
Magnesium
(magnesium)
25mg 450a
Sink
(zinc)
1,9mg 450a
Selen
(selenium)
13µg 450a
Kopper
(copper)
0,020mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
220mg 450a
Jod
(iodine)
0,48µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1236
Turkey (poultry)
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73c
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
74c
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450b
Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: