Søk i matvaretabellen:

Skummet melk, Styrk

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Melk og melkebasert drikke

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
89g 50
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
170kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
41kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,10g 111b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,065g 111b
C12:0
(fatty acids)
0,0035g 30
C14:0
(fatty acids)
0,011g 30
C16:0
(fatty acids)
0,029g 30
C18:0
(fatty acids)
0,011g 30
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0023g 111b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,023g 111b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0014g 30
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,021g 30
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0024g 111b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0016g 30
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 30
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 30
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 30
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 30
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 30
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 30
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 30
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 30
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0010g 30
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0020g 30
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,6g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,6g 111b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
5,3g 111b
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
1,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
1,0µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 30
Vitamin D
(vitamin D)
0,80µg 111b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,019mg 111b
Riboflavin
(riboflavin)
0,17mg 111b
Niacin
(niacin, preformed)
0,11mg 111b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,036mg 111b
Folat
(folate, total)
7,9µg 111b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,79µg 111b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
200mg 111b
Jern
(iron, total)
0,037mg 111b
Natrium
(sodium)
42mg 111b
Kalium
(potassium)
190mg 111b
Magnesium
(magnesium)
16mg 111b
Sink
(zinc)
0,65mg 111b
Selen
(selenium)
2,7µg 111b
Kopper
(copper)
0,010mg 30
Fosfor
(phosphorus)
150mg 111b
Jod
(iodine)
15µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0148
Milk or milk product (US CFR)
A0780
Liquid milk (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0214
Vitamin d added
H0325
Fat partially removed, less than 50% remaining
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0146
Paperboard container with plastic liner
M0213
Box
M0342
Paperboard container, surface treated both sides
N0017
Polyethylene
P0024
Human consumer, no age specification
P0069
No or reduced fat claim or use
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, analysert verdi
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: