Søk i matvaretabellen:

Risdrikke

Alle matvarer » Drikke » Juice, saft, brus o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
87g 420e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
150kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
36kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,90g 420e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,11g 420e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,065g 420e
C18:0
(fatty acids)
0,032g 420e
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0040g 420e
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,37g 420e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 420e
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,37g 420e
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,39g 420e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,39g 420e
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0020g 420e
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0020g 420e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,39g 420e
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,9g 80
Stivelse
(starch, total)
1,7g 420e
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
5,2g 420e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 420e
Protein
(protein, total)
0,10g 420e
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 420e
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 420e
Vitamin D
(vitamin D)
0,75µg 124
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,55alfa-TE 420e
Tiamin
(thiamin)
0,013mg 420e
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 124
Niacin
(niacin, preformed)
0,39mg 460g
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 420e
Folat
(folate, total)
2,0µg 460g
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,38µg 124
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
12mg 124
Kalsium
(calcium)
120mg 124
Jern
(iron, total)
0,23mg 420e
Natrium
(sodium)
45mg 420e
Kalium
(potassium)
17mg 420e
Magnesium
(magnesium)
4,7mg 420e
Sink
(zinc)
0,049mg 420e
Selen
(selenium)
0,0µg 420e
Kopper
(copper)
0,037mg 420e
Fosfor
(phosphorus)
28mg 420e
Jod
(iodine)
2,5µg 420e

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0182
Milk analog (US CFR)
A0788
Immitation milk products (EUROFIR)
B1322
Rice
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0162
Calcium added
H0214
Vitamin d added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0772
Vitamin b12 added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0213
Box
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
124
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2018.
420e
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 3. (2017). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: