Søk i matvaretabellen:

Lettrømme, 18 % fett, økologisk

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Fløte, rømme, fløteerstatning

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 30
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
760kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
180kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
18g 111b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
12g 111b
C12:0
(fatty acids)
0,65g 30
C14:0
(fatty acids)
2,0g 30
C16:0
(fatty acids)
5,2g 30
C18:0
(fatty acids)
2,1g 30
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,41g 111b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,1g 111b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,26g 30
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,9g 30
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,43g 111b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,31g 30
C18:3n-3
(fatty acids)
0,079g 30
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 30
C20:3n-6
(fatty acids)
0,012g 30
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0035g 30
C20:4n-6
(fatty acids)
0,016g 30
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0089g 30
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,012g 30
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 30
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,11g 30
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,36g 30
Kolesterol
(cholesterol)
52mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,1g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,1g 111b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
2,6g 111b
Salt
(salt)
0,078g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
120RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
110µg 111b
Beta-karoten
(beta-carotene)
94µg 111b
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 30
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,50alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,030mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,099mg 111b
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 30
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 30
Folat
(folate, total)
11µg 111b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 60a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
100mg 111b
Jern
(iron, total)
0,10mg 30
Natrium
(sodium)
31mg 111b
Kalium
(potassium)
150mg 111b
Magnesium
(magnesium)
10mg 111b
Sink
(zinc)
0,34mg 111b
Selen
(selenium)
1,4µg 111b
Kopper
(copper)
0,010mg 30
Fosfor
(phosphorus)
91mg 111b
Jod
(iodine)
17µg 111b

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0782
Cream (EUROFIR)
B1201
Cow
C0160
Light cream
E0135
Semiliquid with smooth consistency
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0101
Lactic acid fermented
H0306
Homogenized or emulsified
H0324
Fat partially removed, 50% or more remaining
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
M0213
Box
N0022
Polystyrene
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
P0128
Organic food claim or use
P0132
"light" label claim
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, analysert verdi

Søk i matvaretabellen: