Søk i matvaretabellen:

Lettmelk, 0,7 % fett, økologisk

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Melk og melkebasert drikke

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
91g 30
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
160kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
38kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,70g 111b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,50g 111b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 111b
C14:0
(fatty acids)
0,10g 111b
C16:0
(fatty acids)
0,20g 111b
C18:0
(fatty acids)
0,0g 111b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 111b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,10g 111b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 111b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,10g 111b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 111b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 111b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 111b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 111b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 111b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 111b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 111b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 111b
Kolesterol
(cholesterol)
2,2mg 111b
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,6g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,6g 111b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
3,4g 110b
Salt
(salt)
0,087g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
3,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
2,7µg 111b
Beta-karoten
(beta-carotene)
3,8µg 111b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,012alfa-TE 111b
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,16mg 111b
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 30
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 30
Folat
(folate, total)
11µg 111b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,45µg 111b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
120mg 111b
Jern
(iron, total)
0,0mg 30
Natrium
(sodium)
35mg 111b
Kalium
(potassium)
160mg 111b
Magnesium
(magnesium)
12mg 111b
Sink
(zinc)
0,40mg 30
Selen
(selenium)
2,6µg 111b
Kopper
(copper)
0,010mg 30
Fosfor
(phosphorus)
100mg 111b
Jod
(iodine)
20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0148
Milk or milk product (US CFR)
A0780
Liquid milk (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0214
Vitamin d added
H0325
Fat partially removed, less than 50% remaining
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0146
Paperboard container with plastic liner
M0213
Box
M0342
Paperboard container, surface treated both sides
N0017
Polyethylene
P0024
Human consumer, no age specification
P0128
Organic food claim or use
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
110b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2017, analysert verdi
111b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, analysert verdi
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: