Søk i matvaretabellen:

Knekkebrød, rug, Husman Sport

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Knekkebrød, smørbrødkjeks o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
7,0g 400g
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
320kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,9g 400g
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,26g 400g
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400g
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400g
C16:0
(fatty acids)
0,23g 400g
C18:0
(fatty acids)
0,010g 400g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,24g 400g
C16:1 sum
(fatty acids)
0,010g 400g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 400g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,85g 400g
C18:2n-6
(fatty acids)
0,74g 400g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,11g 400g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,11g 400g
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,74g 400g
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400g
Karbohydrat
(carbohydrate)
57g 80
Stivelse
(starch, total)
56g 400g
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,3g 400g
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
16g 400g
Protein
(protein, total)
10g 400g
Salt
(salt)
1,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400g
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400g
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 400g
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,74alfa-TE 400g
Tiamin
(thiamin)
0,22mg 400g
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 400g
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 400g
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,31mg 400g
Folat
(folate, total)
67µg 400g
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400g
Kalsium
(calcium)
55mg 400g
Jern
(iron, total)
3,4mg 400g
Natrium
(sodium)
500mg 400g
Kalium
(potassium)
530mg 400g
Magnesium
(magnesium)
110mg 400g
Sink
(zinc)
3,1mg 400g
Selen
(selenium)
1,5µg 400g
Kopper
(copper)
0,36mg 400g
Fosfor
(phosphorus)
330mg 400g
Jod
(iodine)
6,0µg 400g

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0178
Bread (US CFR)
A0818
Leavened bread (EUROFIR)
B1313
Rye
C0155
Seed
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0138
Water removed
H0256
Carbohydrate fermented
H0753
Yeast added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0173
Paper wrapper
M0197
Bag, sack or pouch
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
400g
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2017.12.15. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: