Søk i matvaretabellen:

Havredrikke, sjokoladesmak, tilsatt kalsium og vitaminer

Alle matvarer » Drikke » Juice, saft, brus o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
86g 400g
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
180kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
42kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,3g 400g
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,21g 400g
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400g
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400g
C16:0
(fatty acids)
0,16g 400g
C18:0
(fatty acids)
0,050g 400g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,69g 400g
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,68g 400g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,43g 400g
C18:2n-6
(fatty acids)
0,35g 400g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,080g 400g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 50
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 50
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 50
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 50
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,080g 400g
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,35g 400g
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400g
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 400g
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
6,0g 400g
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
3,0g 124
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,1g 400g
Protein
(protein, total)
1,1g 400g
Salt
(salt)
0,15g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400g
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400g
Vitamin D
(vitamin D)
1,5µg 400g
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 400g
Tiamin
(thiamin)
0,030mg 400g
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 400g
Niacin
(niacin, preformed)
0,080mg 400g
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,13mg 400g
Folat
(folate, total)
0,0µg 400g
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 400g
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400g
Kalsium
(calcium)
120mg 400g
Jern
(iron, total)
0,50mg 400g
Natrium
(sodium)
59mg 400g
Kalium
(potassium)
65mg 400g
Magnesium
(magnesium)
10mg 400g
Sink
(zinc)
0,20mg 400g
Selen
(selenium)
0,0µg 400g
Kopper
(copper)
0,090mg 30
Fosfor
(phosphorus)
55mg 400g
Jod
(iodine)
8,0µg 400g

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0182
Milk analog (US CFR)
A0788
Immitation milk products (EUROFIR)
B1219
Oat
C0133
Seed, skin present, germ present
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0148
Water added
H0162
Calcium added
H0163
Vitamin added
H0231
Chocolate or cocoa added
H0367
Salt added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0156
Paperboard container
M0213
Box
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
P0171
Lactose free food
P0183
Enriched claim or use
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
124
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2018.
400g
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2017.12.15. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: