Søk i matvaretabellen:

Høne, filet, kokt

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
61g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
650kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
150kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,0g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,29g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 207
C14:0
(fatty acids)
0,0081g 207
C16:0
(fatty acids)
0,18g 207
C18:0
(fatty acids)
0,072g 207
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,43g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,033g 207
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,27g 207
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,14g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,13g 207
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0073g 207
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 207
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0045g 207
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 207
C20:4n-6
(fatty acids)
0,024g 207
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0077g 207
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,011g 207
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,027g 207
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,053g 73c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,16g 74c
Kolesterol
(cholesterol)
91mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
36g 135
Salt
(salt)
0,19g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
13RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
13µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,14µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,43alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,12mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,25mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
9,4mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,87mg 135
Folat
(folate, total)
10µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,70µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
12mg 135
Jern
(iron, total)
1,3mg 135
Natrium
(sodium)
75mg 135
Kalium
(potassium)
320mg 135
Magnesium
(magnesium)
33mg 135
Sink
(zinc)
2,0mg 135
Selen
(selenium)
16µg 135
Kopper
(copper)
0,20mg 135
Fosfor
(phosphorus)
280mg 135
Jod
(iodine)
0,70µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1713
Hen
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73c
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
74c
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: