Søk i matvaretabellen:

Rosiner

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Frukt og bær » Produkter av frukt og bær

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
17g 610
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
280kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,0g 610
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,14g 610
C12:0
(fatty acids)
0,0012g 610
C14:0
(fatty acids)
0,0024g 610
C16:0
(fatty acids)
0,097g 610
C18:0
(fatty acids)
0,026g 610
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,44g 610
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0024g 610
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,43g 610
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 610
C18:2n-6
(fatty acids)
0,16g 610
C18:3n-3
(fatty acids)
0,023g 610
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 610
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 610
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,020g 610
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,17g 610
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
63g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
63g 610
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,7g 610
Protein
(protein, total)
3,0g 610
Salt
(salt)
0,043g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 460e
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,52alfa-TE 610
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 610
Riboflavin
(riboflavin)
0,010mg 610
Niacin
(niacin, preformed)
0,70mg 610
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,24mg 610
Folat
(folate, total)
6,0µg 610
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,30mg 610
Kalsium
(calcium)
58mg 610
Jern
(iron, total)
2,2mg 610
Natrium
(sodium)
17mg 610
Kalium
(potassium)
890mg 610
Magnesium
(magnesium)
32mg 610
Sink
(zinc)
0,21mg 610
Selen
(selenium)
0,60µg 610
Kopper
(copper)
0,37mg 610
Fosfor
(phosphorus)
100mg 610
Jod
(iodine)
2,9µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0143
Fruit or fruit product (US CFR)
A0834
Processed fruit product (EUROFIR)
B1329
Grape
C0137
Fruit, peel present
E0150
Whole, natural shape
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
460e
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 25 (2012). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
610
Public Health England. Nutrient analysis of fresh and processed fruit and vegetables with respect to fibre. Analytical report. Public Health England, London, 2017. Nettversjon, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603483/fruit_and_vegetable_survey_2015_analytical_report.pdf

Søk i matvaretabellen: