Søk i matvaretabellen:

Høne, bryst, filet, uten skinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 100
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
450kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,70g 100
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,18g 100
C12:0
(fatty acids)
0,015g 207
C14:0
(fatty acids)
0,0061g 207
C16:0
(fatty acids)
0,13g 207
C18:0
(fatty acids)
0,054g 207
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,34g 100
C16:1 sum
(fatty acids)
0,025g 207
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 207
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,12g 100
C18:2n-6
(fatty acids)
0,099g 207
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0055g 207
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 207
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0034g 207
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 207
C20:4n-6
(fatty acids)
0,018g 207
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0058g 207
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0082g 207
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,020g 207
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,040g 73c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,12g 74c
Kolesterol
(cholesterol)
63mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
25g 100
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 30
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 30
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 30
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,30alfa-TE 30
Tiamin
(thiamin)
0,085mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,17mg 30
Niacin
(niacin, preformed)
6,5mg 30
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,60mg 30
Folat
(folate, total)
7,0µg 30
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,52µg 30
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
8,0mg 30
Jern
(iron, total)
0,90mg 30
Natrium
(sodium)
52mg 30
Kalium
(potassium)
220mg 30
Magnesium
(magnesium)
23mg 30
Sink
(zinc)
1,4mg 30
Selen
(selenium)
11µg 30
Kopper
(copper)
0,14mg 30
Fosfor
(phosphorus)
190mg 30
Jod
(iodine)
0,48µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1713
Hen
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73c
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
74c
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: