Søk i matvaretabellen:

Tacosaus

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaksprodukter

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
90g 220b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
120kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
27kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,074g 220b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,016g 220b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 220b
C14:0
(fatty acids)
0,0010g 220b
C16:0
(fatty acids)
0,018g 220b
C18:0
(fatty acids)
0,0040g 220b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0053g 220b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 220b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,010g 220b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,031g 220b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,045g 220b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0070g 220b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 220b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 220b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 220b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 220b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 220b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 220b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 220b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,010g 220b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,050g 220b
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 220b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,0g 220b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,6g 220b
Protein
(protein, total)
1,9g 220b
Salt
(salt)
1,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
44RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
530µg 220b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,95alfa-TE 220b
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 220b
Riboflavin
(riboflavin)
0,025mg 220b
Niacin
(niacin, preformed)
0,76mg 220b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,20mg 220b
Folat
(folate, total)
16µg 220b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,4mg 220b
Kalsium
(calcium)
27mg 220b
Jern
(iron, total)
0,65mg 220b
Natrium
(sodium)
660mg 220b
Kalium
(potassium)
330mg 220b
Magnesium
(magnesium)
16mg 220b
Sink
(zinc)
0,15mg 220b
Selen
(selenium)
0,0µg 220b
Kopper
(copper)
0,071mg 220b
Fosfor
(phosphorus)
34mg 220b
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1276
Tomato
C0230
Fruit, peel removed, core, pit or seed present
E0103
Semiliquid
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0212
Vegetable added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0130
Glass container
N0040
Glass
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
220b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 220a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2013-2014. Tex-mexprodukter. Publisert rapport (2014); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av tex-mex-produkter". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article40542.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoff-+og+tungmetallanalyser+av+tex-mex-produkter
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: