Søk i matvaretabellen:

Tacosaus, medium, Santa Maria

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaksprodukter

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
89g 220a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
120kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
28kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,097g 220a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,021g 220a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 220a
C14:0
(fatty acids)
0,0010g 220a
C16:0
(fatty acids)
0,018g 220a
C18:0
(fatty acids)
0,0040g 220a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0079g 220a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 220a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,010g 220a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,042g 220a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,045g 220a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0070g 220a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 220a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 220a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 220a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 220a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 220a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 220a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 220a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,010g 220a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,050g 220a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 220a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,0g 220a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 123
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,7g 220a
Protein
(protein, total)
1,9g 220a
Salt
(salt)
1,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
58RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
700µg 220a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,1alfa-TE 220a
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 220a
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 220a
Niacin
(niacin, preformed)
0,89mg 220a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,23mg 220a
Folat
(folate, total)
16µg 220a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
2,7mg 220a
Kalsium
(calcium)
38mg 220a
Jern
(iron, total)
0,80mg 220a
Natrium
(sodium)
570mg 220a
Kalium
(potassium)
390mg 220a
Magnesium
(magnesium)
20mg 220a
Sink
(zinc)
0,20mg 220a
Selen
(selenium)
0,0µg 220a
Kopper
(copper)
0,082mg 220a
Fosfor
(phosphorus)
41mg 220a
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1276
Tomato
C0230
Fruit, peel removed, core, pit or seed present
E0103
Semiliquid
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0212
Vegetable added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0130
Glass container
N0040
Glass
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
123
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2017.
220a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2013-2014. Tex-mex-produkter. Publisert rapport (2014); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av tex-mex-produkter". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article40542.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoff-+og+tungmetallanalyser+av+tex-mex-produkter
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: