Søk i matvaretabellen:

Brønnkarse, rå

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
13% 420c
Vann
(water (moisture))
95g 610
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
48kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
12kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,10g 400f
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,030g 400f
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C16:0
(fatty acids)
0,020g 400f
C18:0
(fatty acids)
0,0g 400f
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,010g 400f
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400f
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,010g 400f
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,040g 400f
C18:2n-6
(fatty acids)
0,010g 400f
C18:3n-3
(fatty acids)
0,020g 400f
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400f
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,020g 400f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,010g 400f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 60a
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 60a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,5g 610
Protein
(protein, total)
1,9g 610
Salt
(salt)
0,093g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
130RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
1600µg 610
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 450c
Tiamin
(thiamin)
0,16mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,060mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
0,30mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,23mg 450c
Folat
(folate, total)
43µg 610
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
3,0mg 610
Kalsium
(calcium)
140mg 610
Jern
(iron, total)
0,72mg 610
Natrium
(sodium)
37mg 610
Kalium
(potassium)
300mg 610
Magnesium
(magnesium)
16mg 610
Sink
(zinc)
0,47mg 610
Selen
(selenium)
1,5µg 610
Kopper
(copper)
0,050mg 610
Fosfor
(phosphorus)
61mg 610
Jod
(iodine)
7,1µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1492
Watercress
C0200
Leaf
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
610
Public Health England. Nutrient analysis of fresh and processed fruit and vegetables with respect to fibre. Analytical report. Public Health England, London, 2017. Nettversjon, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603483/fruit_and_vegetable_survey_2015_analytical_report.pdf

Søk i matvaretabellen: