Søk i matvaretabellen:

Østerssopp, rå

Alle matvarer » Poteter, grønnsaker, frukt og bær » Grønnsaker » Grønnsaker, rå og fryst

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
89% 460e
Vann
(water (moisture))
89g 460e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
110kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
26kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,30g 410c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 410c
C12:0
(fatty acids)
0,0g 460f
C14:0
(fatty acids)
0,0g 460f
C16:0
(fatty acids)
0,069g 460f
C18:0
(fatty acids)
0,0g 460f
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 410c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 460f
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,034g 460f
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 410c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,14g 460f
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460f
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 460f
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460f
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460f
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460f
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460f
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460f
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460f
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,14g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
2,6g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 410c
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,6g 410c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,4g 410c
Protein
(protein, total)
2,0g 410c
Salt
(salt)
0,045g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
29µg 460e
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 410c
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 410c
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 410c
Niacin
(niacin, preformed)
5,2mg 410c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 460e
Folat
(folate, total)
51µg 410c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,6mg 410c
Kalsium
(calcium)
0,10mg 410c
Jern
(iron, total)
0,40mg 410c
Natrium
(sodium)
18mg 460e
Kalium
(potassium)
300mg 410c
Magnesium
(magnesium)
16mg 410c
Sink
(zinc)
0,70mg 410c
Selen
(selenium)
1,2µg 410c
Kopper
(copper)
0,24mg 460e
Fosfor
(phosphorus)
110mg 410c
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0152
Vegetable or vegetable product (US CFR)
A0826
Vegetable (excluding potato) (EUROFIR)
B1632
Oyster mushroom
C0296
Fruiting body
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
410c
Institutet för hälsa och välfärd. Fineli livsmedelsdatabasen, versjon 14 (2011). Nettversjon, http://www.fineli.fi/index.php?lang=sv
460e
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 25 (2012). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
460f
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 27 (2014). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: